Švedija yra šalis, esanti Šiaurės Europoje, besiribojanti su Baltijos jūra, Botnijos įlanka, Kategatu ir Skageraku. Kaimyninės šalys yra Suomija ir Norvegija. Švedija gali pasigirti strategine vieta palei Danijos sąsiaurį, jungiantį Baltijos ir Šiaurės jūras. Vyriausybės sistema yra konstitucinė monarchija; valstybės vadovas yra karalius, o vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas. Švedijoje yra mišri ekonominė sistema, kurioje egzistuoja įvairios privačios laisvės, kartu derinant centralizuotą ekonomikos planavimą ir vyriausybės reguliavimą. Švedija yra Europos Sąjungos (ES) narė.

Švedijos vikingų amžius vyko nuo aštunto iki vienuolikto amžiaus, atnešdamas neįtikėtinų pokyčių Švedijos kultūroje ir plėtroje. Tokie miestai kaip Ystad ir Paviken tapo svarbiais prekybos centrais, kuriuose klestėjo laivų statybos pramonė ir vietos menas bei amatai. Krikščionybė 1100-aisiais aplenkė pagonybę kaip pagrindinę religiją. Pati Švedijos imperija pradėjo formuotis XVII a. Anksčiau šalis daugiausia buvo žemės ūkio visuomenė, kuri nesudarė daug įspūdžių Europos žemyne. Valdant karaliui Gustavus Adolphus, Švedija ir jos vis didėjanti kariuomenė užvaldė liepsnojančią Šventąją Romos imperiją, užimdama beveik pusę šiaurinių provincijų.

1943–1945 m. Šaltojo karo metu Švedija tęsė savo neutralumą, nors buvo užmegzti tvirti ryšiai su JAV ir kitomis Vakarų šalimis. Aštuntajame dešimtmetyje Švedijos pramonės sektoriai buvo revoliucionizuoti ir robotizacija pakeitė mechanikos inžinerijos veidą. Dešimtajame dešimtmetyje prasidėjo neįtikėtina Švedijos gerovės sistema ir viešųjų paslaugų bei prekių privatizavimas. Tai padėjo sukurti šalies gyvybingumo indeksą, kuris ir šiandien išlieka viena iš labiausiai pasaulyje gyvenančių šalių. 1995 m. Švedija įstojo į Europos Sąjungą.

Švedija yra Šiaurės Europos šalis, esanti Skandinavijos pusiasalyje. Jos topografiją daugiausia sudaro plokščios ar švelniai besisukančios žemumos, bet vakariniuose jos rajonuose netoli Norvegijos yra kalnai. Aukščiausias jos taškas, Kebnekaise, esantis 2,111 m. aukštyje.  Švedija turi tris pagrindines upes, kurios visos teka į Botnijos įlanką: Ume, Torne ir Angerman. Be to, pietvakarinėje šalies dalyje yra didžiausias Vakarų Europos ežeras (ir trečias pagal dydį Europoje) Vanernas.

Švedijos klimatas skiriasi priklausomai nuo vietovės, tačiau jis dažniausiai būna vidutinio klimato pietuose ir subarktinis šiaurėje. Pietuose vasaros būna vėsios ir iš dalies debesuotos, o žiemos – šaltos ir dažniausiai labai debesuotos. Kadangi šiaurinė Švedija yra poliarinio rato ribose, žiemos yra ilgos ir labai šaltos. Be to, dėl savo šiaurinės platumos didžioji Švedijos dalis žiemą būna tamsi ilgesnį laiką, o vasarą – šviesi. Švedijos sostinė Stokholmas yra palyginti švelnaus klimato, nes yra pakrantėje link pietinės šalies dalies. Vidutinė liepos mėnesio aukšta temperatūra Stokholme yra 22˚C laipsnio, o vidutinė žemiausia sausio mėn. temperatūra yra -5˚C laipsniai.

Švedija gali pasigirti įdomia šiaurietiška kultūra, tokia, kokia kadaise dominavo vikingų prekybininkai. Nors šiuolaikinė Švedija yra labai išsivysčiusi šalis, visoje šalyje vis dar yra Skandinavijos randamo palikimo. Neretai randama akmenų, vaizduojančių vikingų kultūrą iki viduramžių. Visoje sostinėje yra daugybė muziejų, o tokiose didžiosiose aglomeracijose kaip Malmė ir Geteborgas yra daugybė kultūrinių vietų, vaizduojančių jų priklausomybę nuo jūros ir prekybos. Sportas pastaraisiais metais tapo svarbia Švedijos kultūros dalimi, nes vietos valdžia reikalavo didesnio gyventojų konkurencingumo. Vietos gyventojai iš Švedijos mėgsta futbolą, Europos rankinį, dailųjį čiuožimą ir ledo ritulį. Tenisas taip pat tapo svarbia pramoga per pastaruosius kelis dešimtmečius.

Daugelis švedų didžiuojasi, kad turi religiškai skirtingą ir tolerantišką visuomenę. Apie 63% gyventojų susitapatina su liuteronais, o 17% – išpažįsta Romos katalikų, stačiatikių ar baptistų krikščionybę, taip pat islamą, judaizmą ir budizmą. Nors krikščionybė tebėra didžiausia religija Švedijoje, narystė kitose religinėse organizacijose auga, visų pirma dėl didėjančio imigrantų skaičiaus.

Oficiali Švedijos kalba yra švedų. Kai kuriose šiaurės Švedijos dalyse kalbama samais ir Tornedal suomių (Meänkieli) kalbomis. Yra penkios oficialios mažumų kalbos: samų ir tornedalų suomių (autochtoninės kalbos) ir suomių, romų ir jidiš (neteritorinės kalbos). Tam tikru mastu piliečiai turi teisę vartoti šias kalbas bendraudami su valdžios institucijomis ir teismais. Tam tikrose vietose jie turi teisę į vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūrą suomių ir samų kalbomis. Samų kalbą mokantys vaikai gali pasirinkti lankyti privalomąją mokyklą (grundskola) arba samių mokyklą (sameskola), o švedų ir samių kalba mokosi iki šešių mokslo metų.

Nuo Antrojo pasaulinio karo dėl padidėjusios imigracijos į Švediją atsirado daug mažumų grupių, kurių gimtoji kalba yra ne švedų, o kitos. Vaikams, kurie namuose kalba ne švedų kalba, privalomojoje mokykloje ir vidurinėje mokykloje siūlomas gimtosios kalbos mokymas (modersmålsundervisning).

Stokholmаs

Stokholmаs yrа skаndinаviško stiliаus miestаs, turintis tаrptаutinio dizаino tendencijаs.
Švedijos sostinėje yrа dаugiаu nei 70 lаnkytinų muziejų, meno gаlerijų, restorаnų, populiаrių dizаinerių pаrduotuvių, bаrų ir lаisvаlаikio centrų.

Geteborgаs

Nuostаbus miestelis, kuris Švedijos gyventojаms dаžniаusiаi аtpаžįstаmаs dėl įvаiriаusių jūros gėrybių gаusos, kuriаs gаli pаrodyti šis regionаs. Čiа gаlimа rаsti ir pаtį didžiаusią аtrаkcionų pаrką visoje Švedijoje, tаd tаi puiki vietа norintiems smаgiаi prаleisti lаiką.

Mаlmė

Trečiаsis pаgаl dydį šаlies miestаs yrа dаugiаkultūrė vietа, kurioje gyvenа dаugiаu nei 150 skirtingų tаutybių žmonių. Mаlmėje yrа nuostаbi senoji pilis, grаžios senаmiesčio аikštės ir modernios krаntinės su įspūdingo grožio promenаdа.

Upsаlа

Upsаlа yrа Švedijos Upsаlos аpskrities sostinė ir yrа bаžnytinis Švedijos centrаs. Jis buvo Švedijos bаžnyčios аrkivyskupo būstinė. 1477 m. įkurtаs Upsаlos universitetаs yrа seniаusiаs Skаndinаvijos аukštojo mokslo centrаs.

Kаrlskronа 

Miestаs sudаrytаs iš 33 sаlų ir yrа pаskelbtаs UNESCO pаsаulio pаveldo vietove. Tаi sаulėčiаusiа vietа visoje pietinės Švedijos pаkrаntėje. Visаs sаlаs gаlimа аplаnkyti lаivu, reguliаriаi kursuojаnčiu iš čiа esаnčio Jūrų muziejаus. Šis miestаs išsiskiriа ir bаroko аrchitektūrа bei gаusybe kаrinių pаstаtų. Nepаisаnt kuklаus dydžio, Kаrlskronа pаsižymi turtingа istorijа, аrchitektūrа ir unikаlumu.

Dėl puikių socialinės rūpybos programų ir aukšto gyvenimo lygio Švedija yra viena iš labiausiai pasaulyje apgyvendintų Skandinavijos šalių. Kadaise žiaurių vikingų namai, modernus Švedijos veidas yra neutralus, ir jis gyvuoja nuo XX amžiaus pradžios. Šalis yra didžiausia suvereni valstybė Skandinavijoje, besiribojanti su Suomija rytuose, Norvegija vakaruose ir Danija pietuose. Kaip ir kaimynės, šiuolaikinę ir tradicinę Švedijos kultūrą formuoja jos užburiantis Šiaurės šalių klimatas.

Švedija, kaip ir visa kita Skandinavija, garsėja savo vikingų kultūra. Tačiau šiame Šiaurės Europos brangakmenyje yra daugiau nei prekyba jūrine prekyba ir plėšikavimas. Aplinkinių kaimynų okupacijos istorija padarė didelę įtaką šiuolaikinei jos pozicijai prieš konfliktus ir šiandien yra viena didžiausių pasaulyje neutralių tautų.